TSS: Nová vize pro sociální služby

 • TSS: Nová vize pro sociální služby

  • 03 Říj 2021
  • Autor/ka: ALICE UZO

  Dalším osloveným byla strana TSS - Trikolora, Svobodní a Soukromníci. Stejně tak jako předchozím dotázaným jsme jim položili několik otázek, které vycházejí z naší kampaně Nová vize pro sociální služby. Z těchto odpovědí následně budeme tvořit přehled, jak se jednotlivé strany a hnutí vyjádřily k otázkám týkající se pracovních podmínek zaměstnankyň a zaměstnanců v sociálních službách. Zástupci stran a hnutí měli možnost odpovídat ve formě ANO/NE a v případě potřeby doplnit svoje odpovědi o hlubší vyjádření.

  ALICE: Podpoříte uzákonění minimální délky dovolené 5 týdnů? 

  TSS: odpověď je složitá, prodloužení dovolené na 5 týdnů, povede k prohloubení nedostatku pracovníků v sociálních službách.

  V předchízejících a nadcházejících otázkách: Souhlasíte s tím, že se sociální služby v ČR potýkají s nedostatkem zaměstnankyň a zaměstnanců? Budete prosazovat navýšení mezd a platů v sociálním sektoru? Souhlasíte s tím, že sociální služby jsou podfinancované? Dochází dle vás k nesouměrnému růstu mezd a platů v sociálních službách (kdy platy ve státních/veřejných sociálních službách rostou výrazně rychleji než mzdy v soukromém či neziskovém sektoru)? Odpověděli jednoslovně a to pozitivně ANO.

  ALICE: Jaké jsou vaše konkrétní plány na zlepšení podmínek v sociálním sektoru?

  Budeme prosazovat jednotnost úrovně poskytování sociálních služeb na celém území státu. Dnešní stav, kdy každý kraj má jiné preference v podpoře jednotlivých druhů sociálních služeb, kdy jsou zcela rozdílné způsoby financování v jednotlivých krajích, je neudržitelný. Proto budeme prosazovat, aby jednotliví poskytovatelé sociálních služeb byli financováni na základě normativů, které budou stanoveny podle standardů pro jednotlivé druhy služeb. Kraje a obce by se na financování podílely určitým procentem.

  Budeme výrazně podporovat terénní sociální služby. Chceme tak umožnit a podpořit, aby co nejvíce lidí, kteří potřebují pomoc druhé osoby, mohlo být doma v rodinách ve svém přirozeném prostředí.

  Uvažujeme o zavedení alimentační povinnosti nejbližších příbuzných v případě pobytu v celoročních pobytových službách.

  Zásadně nesouhlasíme se slučováním jednotlivých druhů služeb, které prosazují některé strany. Sloučení pobytových služeb nutně povede ke zhoršení kvality života jednotlivých klientů. U terénních sociálních služeb je slučování úplný nesmysl, protože klienty ochuzujeme o možnost výběru konkrétní služby, která mu vyhovuje.

  Chceme zásadně změnit způsob posuzování nároku na příspěvek na péči, protože současný stav, kdy rozhodující slovo má posudkový lékař, je zcela chybný. Chceme, aby posuzování nároku bylo svěřeno komisi, kde vedle posudkového lékaře by měl být sociální pracovník, ergoterapeut a ošetřující odborný lékař. Domníváme se, že současné čtyři stupně míry závislosti nejsou dostatečné, nejsou vyvážené a budeme prosazovat individuální výši příspěvku na péči, který bude podstatně spravedlivější.

Používáme cookies k personalizaci obsahu a reklam, k poskytování různých prvkůspojených se sociálními sítěmi a také k analýze návštěvnosti. S našimi partneryz oblasti sociálních sítí, reklamy a webové analytiky současně sdílíme informaceo Vašem používání stránky, jež mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jstejim poskytli nebo které shromáždili během vašeho používání jejich služeb.
Přijměte a pokračujte