KSČM: Nová vize pro sociální služby

 • KSČM: Nová vize pro sociální služby

  • 06 Říj 2021
  • Autor/ka: ALICE UZO

  Dalším osloveným byla strana KSČM - Komunistická strana Čech a Moravy. Stejně tak jako předchozím dotázaným jsme jim položili několik otázek, které vycházejí z naší kampaně Nová vize pro sociální služby. Z těchto odpovědí následně budeme tvořit přehled, jak se jednotlivé strany a hnutí vyjádřily k otázkám týkající se pracovních podmínek zaměstnankyň a zaměstnanců v sociálních službách. Zástupci stran a hnutí měli možnost odpovídat ve formě ANO/NE a v případě potřeby doplnit svoje odpovědi o hlubší vyjádření.

  ALICE: Souhlasíte s tím, že se sociální služby v ČR potýkají s nedostatkem zaměstnankyň a zaměstnanců?

  KSČM: Platí to obecně, ale zvláště složitá situace je v odlehlých regionech, kde vinou současného stavu nemohou občané využít pomoci, na kterou mají nárok. (Je to dlouhodobý problém. Mzdy v této oblasti se začaly zvedat až před několika málo lety a i když  nárůst je více jak 50%, ukazuje se, jak náročné je toto zaměstnání. Nejvyšší poptávka je samozřejmě po zdravotním personálu, který mnohdy v zařízení i fyzicky chybí. Ani se sociálními pracovníky a pečovateli to dobré není. Je naší snahou dlouhodobě pomoci v podobě stabilního a víceletého financování sociálních služeb ze státního rozpočtu a především v odpovídající výši.)

  ALICE: Podpoříte uzákonění minimální délky dovolené 5 týdnů? 

  KSČM: KSČM to navrhuje opakovaně. Zástupci KSČM v Poslanecké sněmovně se snaží o přijetí této legislativní podoby již přes dvě volební období. V současné době jsme dokonce v přerušeném třetím čtení, tedy těsně před schválením. Naše snaha bude ještě v září zkusit doprojednat a schválit tento návrh. Pokud se nepodaří prorazit v Senátu, bude to jedno z našich hlavních témat v dalším volebním období. 

  ALICE: Budete prosazovat navýšení mezd a platů v sociálním sektoru?

  KSČM: Ano, ale zároveň je také potřeba začít postupně odstraňovat rozdíl mezi sociálními pracovníky na obcích a krajích. Díky zásadnímu navýšení mezd v sociálních službách nám odchází právě tito zaměstnanci z obcí do zmíněných služeb. Především je ale třeba hledat i další motivační prvky pro zaměstnance v sociálních službách. Psychická a fyzická zátěž tohoto zaměstnání se často podepisuje na rozhodnutí odejít nebo zůstat v praxi. 

  ALICE: Souhlasíte s tím, že sociální služby jsou podfinancované? 

  KSČM: I kraje musí na sociální oblast dostávat více prostředků ze státního rozpočtu, a ne o ně žádat, až když chybí, aby měly sociální instituce jasnou perspektivu finančního pokrytí na celý rok.  Současný systém financování již neměl zhruba přes rok platit. Bohužel se nepodařilo vytvořit takový návrh na financování sociálních služeb, na kterém by byla shoda napříč. Poslední návrh z dílny MPSV bereme jako odstrašující zkušenost nejen v návrhu, ale především v přístupu k projednávání s kraji i poskytovateli. Musí dojít k nastavení víceletého a stabilního financování. Podfinancování se dostává do takové výše, že je v současné době ohroženo fungování některých sociálních služeb. Je tedy nutné zapojit do systému nejen kraje, ale i samosprávy, které by měly povinnost podílet se například určitým procentem ze svého rozpočtu na financování sociálních služeb na svém území. Jsou značné rozdíly v přístupu samospráv a také i ve snaze podílet se na přípravě a sestavení potřebné sítě sociálních služeb v regionu a kraji. Potřeba je také dostat do systému více peněz z vynaložené části příspěvku na péči v domácí péči. Zde máme obrovský nedostatek návratu takto vynaložených peněz zpět do systému poskytovaných služeb, samozřejmě i zdravotních. S tím je také nutné otevřít a rozdělit financování pečujících osob a samotných klientů v domácí péči. Jsem velmi ráda, že se nám díky poslaneckému návrhu podařilo srovnat nespravedlnost u příspěvku na péči ve III. a IV. stupni a navýšit finance nejen pro domácí péči, ale i pro pobytovou.

  ALICE: Dochází dle vás k nesouměrnému růstu mezd a platů v sociálních službách (kdy platy ve státních/veřejných sociálních službách rostou výrazně rychleji než mzdy v soukromém či neziskovém sektoru)? 

  KSČM: Samozřejmě, upozorňujeme na tuto skutečnost již více než dva roky. Zatím se však politicky nenašla odvaha tento dvojí efekt napravit. V praxi to přináší jen demotivaci pro samotné zaměstnance. Za nás je to součást komplexního řešení v oblasti sociálních služeb, které by se s novým systémem financování mělo řešit. 

  ALICE: Jaké jsou vaše konkrétní plány na zlepšení podmínek v sociálním sektoru?

  KSČM: Na tuto otázku bylo odpovězeno v předchozích odpovědích. 

Používáme cookies k personalizaci obsahu a reklam, k poskytování různých prvkůspojených se sociálními sítěmi a také k analýze návštěvnosti. S našimi partneryz oblasti sociálních sítí, reklamy a webové analytiky současně sdílíme informaceo Vašem používání stránky, jež mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jstejim poskytli nebo které shromáždili během vašeho používání jejich služeb.
Přijměte a pokračujte