Jana Maláčová (ČSSD): Nová vize pro sociální služby

 • Jana Maláčová (ČSSD): Nová vize pro sociální služby

  • 30 Srp 2021
  • Autor/ka: ALICE UZO

  Během srpna jsme postupně oslovili politické strany a hnutí, které kandidují v letošních volbách do Poslanecké sněmovny. Položili jsme jim několik otázek, které vycházejí z naší kampaně Nová vize pro sociální služby. Z těchto odpovědí následně budeme tvořit přehled, jak se jednotlivé strany a hnutí vyjádřily k otázkám týkající se pracovních podmínek zaměstnankyň a zaměstnanců v sociálních službách. Zástupci stran a hnutí měli možnost odpovídat ve formě ANO/NE a v případě potřeby doplnit svoje odpovědi o hlubší vyjádření.

  ALICE: Souhlasíte s tím, že se sociální služby v ČR potýkají s nedostatkem zaměstnankyň a zaměstnanců?

  J.M.: Během mého působení jako ministryně jsem opakovaně viděla, že zaměstnanci v sociálních službách jsou přetíženi. Není výjimkou, že jedna pečovatelka v domově pro seniory má na starosti až  20 klientů. Proto jsem navrhovala v novele zákona o sociálních službách zavedení personálních standardů tak, aby neklesala kvalita péče a nehrozilo zaměstnancům vyhoření. Bohužel novela neprošla přes odpor hnutí ANO a krajů. Proto i nadále navrhujeme za ČSSD, aby se zavedli závazné personální standardy v sociálních službách, aby hlavní starostí bylo, jak co nejlépe pečovat o klienty a nikoli jak pokrýt všechny směny.  

  ALICE: Podpoříte uzákonění minimální délky dovolené 5 týdnů? 

  J.M.: Návrh na uzákonění 5 týdnů dovolené podporujeme, protože ani dnes pětina zaměstnanců na tento standard stále nedosáhne. Bohužel zájmy podnikatelů byly toto volební období mezi poslanci nadřazeny nad zájmy zaměstnanců a změna neprošla. Přitom nežijeme abychom jen pracovali. Za sociální demokracii se ale nezastavíme pouze u pětitýdenní dovolené. Od roku 2025 chceme 35 hodinový pracovní týden a od roku 2030 požadujeme zavést čtyřdenní pracovní týden. Chceme držet krok se světem a při pokračující automatizaci a robotizaci je kratší pracovní týden cestou pro udržení vysoké zaměstnanosti.  

  ALICE: Budete prosazovat navýšení mezd a platů v sociálním sektoru?

  J.M.: Zatímco v roce 2014 byl průměrný plat pečovatelky 22 tis. Kč, v roce 2020 to bylo již 31,5 tis. Kč. Během tří let ve funkci se mi podařilo navyšovat platy v sociálních službách každý rok – v roce 2019 o 7 %, v roce 2020 plošně o 1500 Kč a tento rok o 10 % pro pracovníky v přímé péči. Ale uvědomuji si, že to stále není dostatečné. Sociální oblast byla dosud nesmírně podceňovaná, to nelze dohnat za tři roky. Proto chceme v sociální demokracii, aby se zaměstnancům sociálních služeb pravidelně navyšovaly platy a mzdy, min. o 10 % každý rok alespoň do doby, než budou srovnatelné se zdravotnictvím či školstvím.

  ALICE: Souhlasíte s tím, že sociální služby jsou podfinancované? 

  J.M.: Od mého nástupu na MPSV jsem zvýšila dotace pro sociální služby skoro o 3 mld. Kč na současných 21,4 mld. Kč. Dalších 10 mld. Kč šlo na mimořádné dotace na odměny a pokrytí nákladů v souvislosti s pandemií koronaviru. Problém vidím hlavně v tom, že v současnosti existuje 14 různých systémů financování v jednotlivých krajích. V předložené novele zákona o sociálních službách jsem navrhovala zrušení současného dotačního systému dle směrných čísel a po vzoru školství by veškeré personální náklady (ty tvoří více jak 3/4 všech nákladů) hradil sociálním službám stát. Financování sociálních služeb mělo být mandatorním výdajem státu tak, aby poskytovatelé věděli dopředu kolik a od koho na provoz obdrží. Vzhledem k tomu, že se novelu nepodařilo přes hnutí ANO na vládě prosadit, přestože měla podporu od všech poskytovatelů, jdeme do voleb se stejným návrhem na změnu financování. Navrhujeme stabilní, transparentní a předvídatelný systém financování sociální služeb.  

  ALICE: Dochází dle vás k nesouměrnému růstu mezd a platů v sociálních službách (kdy platy ve státních/veřejných sociálních službách rostou výrazně rychleji než mzdy v soukromém či neziskovém sektoru)? 

  J.M.: Je vidět, že v mzdové sféře mají zaměstnanci bohužel nižší výplaty, přestože odvádějí stejně náročnou a záslužnou práci jako zaměstnanci v platové sféře. To je hrozně nefér. Například tento rok jsme na MPSV poskytli dotace ve výši 1,63 mld. Kč, které měly pokrýt 10% navýšení platů a mezd všem zaměstnancům v sociálních službách. Přesto se někteří zaměstnanci navýšení nedočkali. Řešení vidím právě ve změně systému financování a v pravidelném navyšováním platů a mezd v sociálním sektoru viz mé předchozí odpovědi.

   

  Jana Maláčová

Používáme cookies k personalizaci obsahu a reklam, k poskytování různých prvkůspojených se sociálními sítěmi a také k analýze návštěvnosti. S našimi partneryz oblasti sociálních sítí, reklamy a webové analytiky současně sdílíme informaceo Vašem používání stránky, jež mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jstejim poskytli nebo které shromáždili během vašeho používání jejich služeb.
Přijměte a pokračujte