Seznámím se se sjezdovými dokumenty UZO a budu je dodržovat.

Souhlasím s uchováním těchto mnou poskytnutých osobních údajů v souvislosti s evidencí mého členství v UZO.

Beru na vědomí, že tyto moje osobní údaje jsou zpracovány v souladu se směrnicí OSPO č. 7/2018 k ochraně osobních údajů (GDPR) ze dne 25. 5. 2018.